అల్ జిజా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 54.61

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చిరునవ్వుతో
USD 45.20

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

నమ్రత
USD 45.20

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 75.83

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 63.27

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 45.20

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 75.83

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

గర్వము
USD 53.98

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 63.27

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

పండుగ
USD 75.83

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 45.20

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 75.83

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 45.20

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 63.27

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 53.98

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 45.20

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The third largest city in Egypt and located along the banks of the famous Nile River, it is often overshadowed by its close proximity to the famous pyramids and mysterious Sphinx. The city itself is home to several casinos, nightclubs, and a variety of luxury and local shops, and the street bazaars generally have something for everyone. While the area around the Nile used to be fertile planes, changes in the landscape have made it difficult to image the lush, tropical greenery that existed during the time of the pharaohs. City officials are trying to create a modern day desert oasis by setting aside parcels of land and creating viable green spaces. Residents of Al Jizah can also enjoy strolling through the manicured paths at the Orman Botanical Gardens, where you can find several species of roses, along with fragrant lilies and delicate orchids. Mums and daises are also popular in the city, and many home gardens are filled with the sweet scent of star jasmine. We can also create a beautiful and fragrant bouquet and deliver it to almost any address in Al Jizah. It is the perfect way to politely thank a host, or brighten up someone's day.