కార్క్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరిపూర్ణత
USD 93.95

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సాహసోపేతమైన
USD 106.16

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 106.16

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 93.95

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 85.41

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

మంచి
USD 93.95

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 67.11

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 106.16

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 106.16

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 67.11

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 106.16

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 106.16

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 61.01

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 106.16

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 67.11

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 76.26

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Though Cork is only the second-largest city of Ireland, many of the locals like to refer to it as the real capital of Ireland. An amazingly rich and colorful city, Cork was selected as the European Capital of Culture in 2005, and with its vibrant and enormous collection of arthouses, historical buildings, and much more, it’s hard not to see why. Flowers and trees abound throughout the city, but many are concentrated in the Fota Arboretum & Gardens. In these gardens, one can find a wide variety of flowering trees, different kinds of roses, lavender, tulips, buttercups, rosemaries, and Ireland’s national flower, the shamrock.