కార్క్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 65.65

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 74.60

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 103.85

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

తరగని అభిమానము
USD 91.91

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 65.65

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 103.85

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 83.56

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 91.91

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 91.91

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 65.65

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 65.65

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 74.60

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 65.65

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

రహస్యమైన
USD 74.60

రహస్యమైన

12 రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 65.65

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

రహస్య అభిమానము
USD 74.60

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Though Cork is only the second-largest city of Ireland, many of the locals like to refer to it as the real capital of Ireland. An amazingly rich and colorful city, Cork was selected as the European Capital of Culture in 2005, and with its vibrant and enormous collection of arthouses, historical buildings, and much more, it’s hard not to see why. Flowers and trees abound throughout the city, but many are concentrated in the Fota Arboretum & Gardens. In these gardens, one can find a wide variety of flowering trees, different kinds of roses, lavender, tulips, buttercups, rosemaries, and Ireland’s national flower, the shamrock.