కంబోడియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. కంబోడియా లోని నాం పెన్ మరియు 4 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

సువాసనలు వెదజల్లే పసుపు పూవు రమ్‌డుల్ (మిత్రెల్లా మెస్నీ), కంబోడియా(Cambodia) జాతీయ పుష్పం. ఈ అందమైన పసుపు పుష్పాలు వెదజల్లే విలక్షణమైన లేత పరిమళం రాజధాని నగరమైన నామ్ పెన్(Phnom Penh) చుట్టూ వ్యాపించి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, నగర వీధుల వెంబడి ఎర్రటి పూల తురాయి చెట్లతో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. మే నెల మొదలు, ఈ చెట్ల నీడలు ఎర్రటి పూల గుత్తులతో నిండిఉంటాయి. మైనపు ఆకులతో, లేత గులాబీ, పసుపు, ఎర్రటి గుత్తులతో నూరు వరహాల పూలు దారుల వెంబడి, తోటల వెంబడి అందమైన పొదలుగా ఉంటాయి. నామ్ పెన్‌లో కనిపించే మరొక అద్వితీయమైన పూవు బాహినియా. ఈ విలక్షణమైన పెద్ద ఊదా రంగు పూలు, ప్రకాశవంతమైన ఎర్రటి తురాయి పూలతో కలిసినప్పుడు అది ఒక అందమైన చిత్రమవుతుంది. ఆంగ్‌కోర్ వాట్ పురాతన దేవాలయాన్ని సందర్శించకపోతే కంబోడియా(Cambodia) పర్యటన పూర్తయినట్టు కానేకాదు. ఇది అత్యంత పురాతనమైన దీవాలయమే కాదు, సందర్శకులు ఇక్కడ అందమైన, కోమలమైన కాగితంపూల తీగలను, విరివిగా విరబూసిన మందారాలను చూడవచ్చు. ఇంకా లేత గులాబీ రంగులోని ఎడారి పూలు, చిన్న బొగడ బంతి పూలు కూడ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.

కంబోడియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


నీవు లేక నేను లేను

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన

కుతూహలమైన

రోజాలు

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య ఆరాధన

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

    
నేను పైవాడి కొసము

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
మంచితనము యొక్క బహుమతి

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

పండుగ

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

    
రాగ బద్ధమైన

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

కోపము

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: భద్రమైన ప్రేమ

సమాచారము