కంపోంగ్ సావొం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 78.05

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 93.66

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

తృప్తి
USD 115.96

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 66.90

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 78.05

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 93.66

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 115.96

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 78.05

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 83.62

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ఘనమైన
USD 115.96

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రాజీ
USD 115.96

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

లేత
USD 66.90

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 66.90

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మంచి
USD 93.66

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 115.96

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

స్వభావము
USD 120.42

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kâmpóng Saôm, more commonly referred to as Sihankouville, is a coastal city in southwest Cambodia. Sihankouville is best known for its beaches and tropical nature, and its natural beauty brings in tourists from all over the world, especially young backpackers. Its vivacity convinces a lot of tourists to make themselves permanent inhabitants, or at least live there for a short period of time, and what this has effected is Sihankouville’s status as one of the most culturally diverse and dynamic areas in all of Cambodia. While the beaches are more associated with palm trees than flowers, the beautiful romdoul flower, the national flower of Cambodia, can be found around Sihankouville, and the romdoul is one of many flowers we can arrange into a beautiful bouquet, to be sent to almost any address in the city.