నాం పెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రక్షణ
USD 84.10

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమ్మొహనమైన
USD 116.62

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 67.28

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఉజ్వలమైన
USD 67.28

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 94.19

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 94.19

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

పండుగ
USD 116.62

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బాగు
USD 67.28

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 84.10

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 67.28

నాతో పారిపో

రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 67.28

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 67.28

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 67.28

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 116.62

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 67.28

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 94.19

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Phnom Penh, pronounced like “Panomping,” is the largest city in Cambodia, and Cambodia’s capital city. Being the largest city, Phnom Penh is also the political center of Cambodia, and its wealthiest and most heavily populated city. Once called “The Pearl of Asia,” Phnom Penh beautiful architecture and attractions, like the Phnom Penh Royal Palace, the residence of Cambodia’s King. The gardens outside of the Royal Palace are home to flowers like roses, tulips, and the tendril flowers of the borassus palm. We can send many beautiful flowers like the ones found outside of the golden Royal Palace of Phnom Penh to almost any address in Phnom Penh.