సియెమ్రియాబ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విశ్వాసము గల
USD 94.69

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

నమ్రత
USD 67.64

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 84.55

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 117.24

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 121.75

అద్భుతమైన

రోజాలు

పండుగ
USD 117.24

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

రుచికరమైన
USD 94.69

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 84.55

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 84.55

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 67.64

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

నాతో పారిపో
USD 67.64

నాతో పారిపో

రోజాలు

వైభవము
USD 94.69

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 67.64

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 117.24

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తరగని అభిమానము
USD 94.69

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 117.24

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Siĕmréab, also called Siem Reap, is a city in northwestern Cambodia, and is also the capital of the Siem Reap Province of Cambodia. Siem Reap is known for being a resort city, and one that is wildly popular with tourists. The reason it is so popular with tourists is because it serves as a gateway to the Angkor temples: many tourists who want to see these popular temples stay in hotels and resorts in Siem Reap. While Siem Reap is in many ways focused on Angkor, the city itself boasts beautiful colonial French- and Chinese-styled architecture. In addition to the romdoul flower, beautiful pink and white lotuses can be found near the rivers of Siem Reap, and the water by Angkor Wat, the world’s largest religious monument, is similarly filed with these lotuses. Remember your time in this magnificent province with a floral arrangement or bouquet! We can send flowers to almost any address in Siem Reap.