సియెమ్రియాబ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రక్షణ
USD 85.67

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

తీయని
USD 68.53

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

కీర్తి
USD 68.53

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 118.79

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సౌఖ్యము
USD 118.79

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

స్వభావము
USD 123.36

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 68.53

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 118.79

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 68.53

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

మోసము
USD 68.53

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 118.79

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము
USD 118.79

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 79.96

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 68.53

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అంగీకారము
USD 118.79

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

తల్లి బధ్యత
USD 95.95

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Siĕmréab, also called Siem Reap, is a city in northwestern Cambodia, and is also the capital of the Siem Reap Province of Cambodia. Siem Reap is known for being a resort city, and one that is wildly popular with tourists. The reason it is so popular with tourists is because it serves as a gateway to the Angkor temples: many tourists who want to see these popular temples stay in hotels and resorts in Siem Reap. While Siem Reap is in many ways focused on Angkor, the city itself boasts beautiful colonial French- and Chinese-styled architecture. In addition to the romdoul flower, beautiful pink and white lotuses can be found near the rivers of Siem Reap, and the water by Angkor Wat, the world’s largest religious monument, is similarly filed with these lotuses. Remember your time in this magnificent province with a floral arrangement or bouquet! We can send flowers to almost any address in Siem Reap.