కరగండి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సరసాలాపములు
USD 69.03

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 96.65

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 108.15

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తల్లి బధ్యత
USD 96.65

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 81.69

గర్వము

12 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 81.69

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

తీయని
USD 69.03

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ఆకర్షణీయమైన
USD 69.03

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 69.03

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.03

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 108.15

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.03

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 96.65

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి రుచి
USD 108.15

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

అర్హత గల
USD 77.66

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 69.03

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Karagandy’s name actually comes from the flowering plants that are found all over the city, called caragana. Caragana are small shrubs that are between 1 and 6 meters long, and they bear flower clusters. The clusters are usually yellow, but some caragana shrubs have been seen with white and pink flowers. Karagandy itself, the second largest city in Kazakhstan, is known for its history of coal mining and industry, with a monument dedicated to coal miners in the past erected near the city center. At one point, Karagandy was considered for the capital city of Kazakhstan, but the title ultimately went to Astana. Other than caragana, one can find flowers like irises, daylily, daisies, roses, and a variety of others.