తరాజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోపము
USD 109.46

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 78.60

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఐక్యము
USD 97.82

ఐక్యము

24 మరియు

కుతూహలమైన
USD 69.87

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వభావము
USD 125.77

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

యువ
USD 69.87

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.87

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 82.68

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 109.46

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 109.46

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 69.87

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 109.46

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 109.46

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రలోభం
USD 109.46

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

చంచలమైన
USD 78.60

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

విశ్వాసము గల
USD 97.82

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Taraz, one of Kazakhstan’s oldest cities, dates back well over 2000 years. It is recognized by UNESCO as an ancient city, and was host to one of history’s most important military events: the Battle of Talas in 751. The battle occurred between Arabs and Chinese forces, and the Arab forces won. One of the things Arab forces captured were the Chinese paper markers from the defeated Chinese troops, and this eventually led to the introduction of paper to the Western world. Regarding flora, Taraz these days sports a wide variety of public parks and gardens, and in these parks and gardens one can find lilies, tulips, thistle, and a variety of roses and irises.