తరాజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆనందం
USD 109.87

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ప్రేరణ
USD 109.87

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 109.87

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 109.87

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 109.87

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని
USD 70.13

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

కౌగిలింతలు
USD 78.90

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 98.18

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 98.18

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

శుభాకాంక్షలు
USD 98.18

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

జ్ఞానం
USD 70.13

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 98.18

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 70.13

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

పరవశత
USD 70.13

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 126.23

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 70.13

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Taraz, one of Kazakhstan’s oldest cities, dates back well over 2000 years. It is recognized by UNESCO as an ancient city, and was host to one of history’s most important military events: the Battle of Talas in 751. The battle occurred between Arabs and Chinese forces, and the Arab forces won. One of the things Arab forces captured were the Chinese paper markers from the defeated Chinese troops, and this eventually led to the introduction of paper to the Western world. Regarding flora, Taraz these days sports a wide variety of public parks and gardens, and in these parks and gardens one can find lilies, tulips, thistle, and a variety of roses and irises.