అద్ దస్మా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చిరునవ్వుతో
USD 38.31

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 38.31

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అర్హత గల
USD 47.88

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 68.95

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 38.31

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సరైన మంచితనము
USD 38.31

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 47.88

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 38.31

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 67.04

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 47.88

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 66.40

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కాలముతో మారని
USD 38.31

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 47.88

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 47.88

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

యువ
USD 38.31

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 66.40

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ad Dasmah, which is usually just called Dasma, is a small town in Kuwait which is located within Kuwait’s Capital Governorate. Though Dasma itself is a fairly small area in Kuwait, the Capital Governorate is one of the most important provinces in all of Kuwait, containing Kuwait City (Kuwait’s capital), as well as most of Kuwait’s financial, business, cultural, and commercial hubs and locations. The flora that can be found in this area include palm trees, desert shrubs, the arfaj flower – a small, yellow desert flower common throughout Kuwait – marigolds, cistanche, desert roses, and a variety of other plants and flowers.