అద్ దస్మా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెత్తని
USD 52.83

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

నిలకడ
USD 47.17

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 52.83

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 52.83

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 52.83

గౌరవము

24 రోజాలు

అర్హత గల
USD 47.17

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

విశ్వాసము
USD 52.83

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 53.46

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 37.73

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 37.73

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

అంగీకారము
USD 37.73

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

నేను పైవాడి కొసము
USD 47.17

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 37.73

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ధర్మం
USD 37.73

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

పండుగ
USD 65.41

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఆశ్రయము
USD 65.41

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ad Dasmah, which is usually just called Dasma, is a small town in Kuwait which is located within Kuwait’s Capital Governorate. Though Dasma itself is a fairly small area in Kuwait, the Capital Governorate is one of the most important provinces in all of Kuwait, containing Kuwait City (Kuwait’s capital), as well as most of Kuwait’s financial, business, cultural, and commercial hubs and locations. The flora that can be found in this area include palm trees, desert shrubs, the arfaj flower – a small, yellow desert flower common throughout Kuwait – marigolds, cistanche, desert roses, and a variety of other plants and flowers.