అల్ అహ్మది ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి
USD 53.07

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

పరామరిక
USD 53.07

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 37.91

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 37.91

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 47.38

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 53.07

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 37.91

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

కీర్తి
USD 37.91

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 37.91

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

ఆశ్రయము
USD 65.71

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 37.91

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఘనమైన
USD 65.71

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 37.91

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 65.71

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 47.38

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 37.91

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Al Ahmadi is the capital of the Kuwaiti province of the same name. One of six governorates in Kuwait, Al Ahmadi is known for its economic importance to the nation (many of Kuwait’s oil refineries are located in Al Ahmadi), and it is also known for its distinguished greenery. The Al Ahmadi Zoo and Garden is home to a number of different wildlife, as well as an area for children to play. A variety of palm trees and desert shrubs are planted in Al Ahmadi, and some of the flowers that can be found therein are arfaj (a type of small yellow desert flower), roses, marigolds, and the cistanche desert plants.