అల్ అహ్మది ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 47.71

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 66.16

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 66.16

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 38.17

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 66.16

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రలోభం
USD 66.16

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఐక్యము
USD 53.43

ఐక్యము

24 మరియు

కలిసికట్టుగా
USD 47.71

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 38.17

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 38.17

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 53.43

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 38.17

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 47.71

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము
USD 53.43

విశ్వాసము

24 రోజాలు

రహస్యమైన
USD 47.71

రహస్యమైన

12 రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 38.17

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Al Ahmadi is the capital of the Kuwaiti province of the same name. One of six governorates in Kuwait, Al Ahmadi is known for its economic importance to the nation (many of Kuwait’s oil refineries are located in Al Ahmadi), and it is also known for its distinguished greenery. The Al Ahmadi Zoo and Garden is home to a number of different wildlife, as well as an area for children to play. A variety of palm trees and desert shrubs are planted in Al Ahmadi, and some of the flowers that can be found therein are arfaj (a type of small yellow desert flower), roses, marigolds, and the cistanche desert plants.