సబాహ్ అస్ సాలిం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేరణ
USD 66.27

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 38.23

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 38.23

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము
USD 38.23

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సౌఖ్యము
USD 66.27

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

వంచన లేని
USD 53.52

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అపూర్వమైన
USD 53.52

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన
USD 38.23

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 53.52

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 38.23

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 38.23

బాగు

12 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 38.23

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 38.23

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 38.23

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 38.23

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 38.23

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Şabāḩ as Sālim, or Sabah Al-Salem, is located in the Mubarak Al-Kabeer Governorate of Kuwait. The Mubarak Al-Kabeer Governorate itself was formed in 2000, after the split of the Hawalli Governorate into two separate governorates. Sabah Al-Salem is mainly known for being the location in which the A’Takamul International School operates. A’Takamul is a school teaching an American curriculum, and a school that intends to combine Arab and Western cultures in its education. As in most of Kuwait, some flowers that can be found in Sabah Al-Salem are Kuwait’s trademark arfaj flowers, as well as roses, marigolds, and cistanche plants.