కార్తగెన ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెత్తని
USD 55.16

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

ఉశికొలపడము
USD 81.43

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 39.40

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 59.10

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 55.16

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 39.40

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 39.40

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

అపూర్వమైన
USD 55.16

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 39.40

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 55.16

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

మంచి
USD 55.16

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సొగసు
USD 39.40

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 39.40

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 81.43

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 55.16

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 59.10

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cartagena de Indias, meaning Cartagena of the Indes, and usually referred to as just Cartagena, is a city on the north coast of Colombia. The city was named after Cartagena, Spain, in 1533, and Cartagena contains one of Colombia’s most important historical and cultural sites: the colonial walled city of Cartagena, which was named a UNESCO World Heritage Site in 1984 and includes many fortresses and monuments. Cartagena is also host to many libraries, theaters, and concert halls. Cartagena also has a floral garden, the Jardín Botánico Guillermo Piñeres, or Guillermo Pineres Botanical Garden, which, along with the colonial city itself, contains a variety of flowers such as orchids, tabernaemontana or “milkwood” flowers, and the flowers of the Roble de Sabana, or savannah oak. Keep a memory of Cartagena alive with our floral arrangements! We can send many different kinds of flowers from Cartagena to addresses around the world, and we can also deliver flowers to nearly every address in Cartagena.