బొగోటా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మృదువు
USD 40.37

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 83.42

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 40.37

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 83.42

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 40.37

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి
USD 40.37

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 40.37

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 100.91

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 83.42

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అమరత్వము
USD 40.37

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 40.37

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 60.55

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 40.37

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 56.51

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 83.42

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 40.37

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bogotá, the capital of Colombia, is one of the most vibrant cities in the entire world. Called the “Athens of South America,” because of its high number of libraries, and universities, Bogotá is the largest city in Colombia, and one of the 25 largest cities in the entire world. Not only is Bogotá the largest city in Colombia, but it also has the largest botanical garden in Colombia. The José Celestino Mutis botanical garden is renowned internationally, and is a member of the BGCI (Botanic Gardens Conservation International). It features plants and flowers from every region in Colombia, such as the Mutisia, a type of sunflower named after José Celestino Mutis himself, 564 species of orchids, and a wide variety of Amazon flowers. These are only a few of the flowers that we can send, arranged artfully and beautifully, to almost any address of your choosing in Bogotá.