మెడెలీన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సమ్మొహనమైన
USD 82.78

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 60.08

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 56.07

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 40.05

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 82.78

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 82.78

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 60.08

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 82.78

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 40.05

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 60.08

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

లొంగుబాటు
USD 82.78

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

నమ్మిక
USD 40.05

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 60.08

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రాగల ఆనందము
USD 40.05

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 60.08

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

మంచి
USD 56.07

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The gorgeous city of Medellín, the second-largest city in Colombia, is ranked by Indra Sistemas as one of the best cities to live in all of South America, and is considered by many to be one of the most innovative cities in the entire world. In 2013 alone, Medellín won the Veronica Rudge Urbanism Award from Harvard University, and was selected by the United Nations to host UN-Habitat’s 7th World Urban Forum. A very popular tourist location, and an increasingly important global economic sector, Medellín is not exempt from the beautiful natural features that Colombia is so known for. Like most of Colombia, there are multiple variants of orchid in Medellín overall, and there are also a variety of flowers in the city’s botanical gardens. The Joaquin Antonio Uribe Botanical Garden of Medellín, usually just called the Botanical Garden of Medellín, contains over 4500 flowers, and is best known for its “Orchideorama.” The Orchideorama is a canopy made out of a wooden mesh, with ten hexagonal structures that both collect rainwater, and shelter the large collection of orchids as well as a butterfly reserve. Some of the different kinds of orchids available in the breathtaking Medellín Botanical Garden are available to be sent by us to almost any location in Medellín, along with a wide variety of other flowers.