సియుడడ్ క్వెసాడా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి ఆరోగ్యము
USD 41.68

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మెత్తని
USD 44.89

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 57.71

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 57.71

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 41.68

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

చంచలమైన
USD 41.68

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

రుచికరమైన
USD 44.89

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 41.68

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 32.06

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శాంతి
USD 32.06

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 41.68

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 57.71

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 44.89

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 44.89

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 32.06

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 57.71

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ciudad Quesada, the capital of Costa Rica’s Quesada province, is often called San Carlos, and is a major economic center for Costa Rica. It is known for its high quality leather products, as well as ranching, dairy, and agricultural businesses and enterprises in the area. The hot springs in the area create a good deal of tourist traffic, and a private nonprofit zoo, the Zoologico La Marina, also attracts a number of visitors. Over 400 species of animals and birds are on display at the zoo. Some of the flowers that can be found in Ciudad Quesada include a variety of orchids. These flowers, and many more, can be sent by us to many addresses around the world, including many addresses in Ciudad Quesada itself.