సియుడడ్ క్వెసాడా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఉజ్వలమైన
USD 31.55

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నమ్రత
USD 31.55

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 59.94

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 56.78

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 31.55

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఏకాంతం
USD 44.17

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 44.17

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 44.17

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 41.01

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 56.78

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

జ్ఞానం
USD 31.55

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 56.78

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 31.55

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

నిలకడ
USD 41.01

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 44.17

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 31.55

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ciudad Quesada, the capital of Costa Rica’s Quesada province, is often called San Carlos, and is a major economic center for Costa Rica. It is known for its high quality leather products, as well as ranching, dairy, and agricultural businesses and enterprises in the area. The hot springs in the area create a good deal of tourist traffic, and a private nonprofit zoo, the Zoologico La Marina, also attracts a number of visitors. Over 400 species of animals and birds are on display at the zoo. Some of the flowers that can be found in Ciudad Quesada include a variety of orchids. These flowers, and many more, can be sent by us to many addresses around the world, including many addresses in Ciudad Quesada itself.