క్రొయేషియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. క్రొయేషియా లోని జగ్రెబ్ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

క్రొయేషియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

నిలకడ

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పూజ్యమైన ప్రేమ

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
కాఠిన్యం

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

కీర్తి

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

    
మంచి రుచి

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

నమ్రత

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
సొగసు

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

భావన

భావన

12 రోజాలు

తల్లి బధ్యత

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి ఆరోగ్యము

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు