విల్లా న్యువా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఐక్యము
USD 48.66

ఐక్యము

24 మరియు

నమ్మిక
USD 34.75

నమ్మిక

గర్బెరాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 63.14

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

రుచికరమైన
USD 48.66

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 63.14

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 34.75

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 34.75

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 34.75

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 34.75

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 62.56

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 45.62

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 34.75

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 48.66

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 62.56

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 45.62

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 45.62

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located a few miles away from the capital, the city of Villa Nueva is home to several species of tropical flowers and over 900 types of birds. The bustling marketplace in the center of the city is the perfect place to find a beautiful hand woven shawl or tapestry, along with delicate orchids and bright colored heliconias. The surrounding countryside is dotted with soybean farms, but residents and visitors can still enjoy spectacular views of the native plants and birds. Along with several types of oncidiums, the area is also home to rare palm trees and the thick flowered ropes found on amaranthus. Lilies and chrysanthemums can also be found growing in and around Ville Nueva, and we can include these and other popular flowers in one of our skillfully arranged bouquets. We will also deliver the arrangement to almost any address in Ville Nueva so you can easily brighten someone's day.