థెస్సలోనికి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మనొహరమైన సరళత
USD 38.13

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

నాతో పారిపో
USD 38.13

నాతో పారిపో

రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 53.38

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 38.13

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 66.09

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

యువ
USD 38.13

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 38.13

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 66.09

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 66.09

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 66.09

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

విశ్వాసము గల
USD 53.38

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 66.09

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 38.13

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 38.13

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నిలకడ
USD 47.66

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 66.09

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Thessaloniki is the second-largest city in Greece, and one of the most popular tourist destinations in the entire country. Teeming with vibrant festivals, culture, nightlife, and adventure, it’s no surprise that Thessaloniki is also one of the most important economic and trade hubs in all of Greece. One notable event is Greece’s annual flower show, which takes place in the International Exhibition & Congress Center. Flowers of every imaginable type can be found here, including everything from roses, poppies, and tulips, to violets, sunflowers, and gerbera daisies. The Aristotle University of Thessaloniki, additionally, runs an arboreal garden which has a variety of flowers alongside its diverse collection of trees.