పిరయుస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విశ్వాసము గల
USD 53.01

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 65.64

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 37.87

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

దివ్యమైన
USD 50.49

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 65.64

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 37.87

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

రాగల ఆనందము
USD 37.87

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 53.01

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 56.80

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 37.87

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 65.64

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చంచలమైన
USD 47.33

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 37.87

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 37.87

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 37.87

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 65.64

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The port city of Piraeus has been an important city to Greece since as far back as ancient Greece and classical Athens. Boasting the biggest port in Greece, which is also the third largest port in the world, Piraeus is an important economic locale for Greece. Though it is more of an economic locale than a nature-oriented one, Piraeus is hardly bereft of its share of floral beauty: carnations, daisies, bougainvillea flowers, and violets can be found in a variety of places throughout the city. Though not found in great volume, it’s doubtless that the flora found is of fantastic diversity.