షాంఘై ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 56.35

గర్వము

12 రోజాలు

వంచన లేని
USD 78.89

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

తల్లి బధ్యత
USD 78.89

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 56.35

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి ఆరోగ్యము
USD 65.96

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 56.35

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఆశ్రయము
USD 91.70

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 78.89

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 78.89

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 56.35

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 78.89

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 78.89

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 56.35

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

యవ్వనము నిండిన
USD 56.35

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము
USD 56.35

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఆకర్షణీయమైన
USD 56.35

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The largest city in China and a hub of global finances, Shanghai is a modern mega metropolis with a rich cultural and history. The famous section of the city known as Bund lines the Huangpu River with historic French colonial buildings, while the opposite bank includes the towering 632m Shanghai Tower and the pink spheres of the Oriental Pearl TV Tower. Amidst the skyscrapers and historic waterfront buildings are plenty of pedestrian shopping markets and public gardens. The Xintiandi outdoor market has something for everyone, and the Yu Garden is a sight residents and visitors don't want to miss. Along with the historic temples and shrines there are beautiful water gardens and island beds. Filled with lilies, orchids, and climbing jasmine, this tranquil setting is the perfect place to escape from the busy city. We can also provide a sense of peace and calm with one of our beautifully arranged bouquets, filled with the same exotic flowers found in the gardens it is the perfect way to create a relaxing environment at home. We can also deliver these floral arrangements to almost any address in Shanghai.