జెర్మనీ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. జెర్మనీ లోని బెర్లిన్ మరియు 96 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

జర్మన్ వివాహములలో పుష్పములు ధరించిన యువతులు లేదా పుష్ప గుచ్చములు కనబడుట అరుదు కానీ వధువులు ఇప్పటికీ బవేరియన్ యువతులలో ప్రసిద్ధి చెందిని సాంప్రదాయబధ్ధమైన పుష్పముల కిరీటమును ధరిస్తారు. అక్టోబరు మరియు నవంబరు మాసములలో జర్మన్ నగరము లహర్ వికసించే ముదురు రంగు చామంతులకు నెలవు. ఆల్ సైంట్స్ దే రోజున సమాధుల వద్దకు పుష్పములను తీసుకువచ్చి జర్మన్ దేశస్థులు సన్మానమును ప్రకటిస్తారు. రాజధాని బెర్లిన్ యొక్క అపఖ్యాతి కలిగిని బెర్లిన్ గోడ వద్ద జెర్మన్ దేశస్థులు మరియు విదేశీయులు అక్కద చంపబడ్డ వ్యక్తుల సన్మానము కొరకు పుష్పముల చుట్టలను మరియు పుష్ప గుచ్చములను ఉంచుతారు.జెర్మన్ దేశపు జాతీయ పుష్పమైన బ్లూ కాంఫ్లవర్ లేదా బ్యాచెలర్స్ బటన్ ను అవివాహిత పురుషులు విరివిగా తమ చొక్క గుండీల వద్ద ధరిస్తారు. రంగు రంగుల పుష్పముల కిరీటమును ధరించిన బవేరియన్ యువుతలును వీక్షించటాని ఫాల్ ఉత్సవము సరైన సమయము. అథిథులు మరియు వీక్షకులు కూడా జర్మని యొక్క స్థానిక పుష్పముల దండలను ధరించుటకు ప్రోత్సాహరించబడతారు.

జెర్మనీ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి


తృప్తి

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ముద్దులు

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
ప్రేమ ఒప్పుకోలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

రాజత్వము

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య అభిమానము

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

    
కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఐక్యము

ఐక్యము

24 మరియు

జయము

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

    
విశ్వాసము గల

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

శ్రేష్ఠత

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: రహస్యమైన

నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నను అని తెలుపుటకు ఎరుపు రోజాలు సరైనవి. రోజాలు సొగసైనవి మరియు ప్రేమ నిండినవి మరియు ఒక స్త్రీ యొక్క విశెషతను చూపుటకు సరైన మార్గము. చాలా సంస్కృతులలో ఎరుపు రోజాలను కొనియాడారు మరియు ఎరుపు రోజాలు తరగని ప్రేమకు గుర్తు. ప్రేమికుల రోజు నాడు లేదా వేరే సందర్భములో ప్రేమ నిండిన సండేశము ఇవ్వాలంటే ఒక డజను అందమైన ఎరుపు రోజాలను ఇవ్వండి. ఈ పుష్ప గుచ్చము కోల్న్ (Köln)   ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అం మేన్ (Frankfurt am Main)   బెర్లిన్ (Berlin)   మంచెన్ (München)   హాంబర్గ్ (Hamburg) లో ప్రముఖము మరియు ఏదైనా పెద్ద నగరమునకు బట్వాడా చేయబడతాయి. సులువుగా ఉంచుటకు మరియు నీరు పోయుటకు ఒక కుండీ కూడా చేర్చబడినది.
సమాచారము