దస్సెల్దోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వెచ్చని భావాలు
USD 89.59

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 89.59

రహస్యమైన

12 రోజాలు

స్వభావము
USD 141.90

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 124.70

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 78.84

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

మంచి రుచి
USD 124.70

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 78.84

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 124.70

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 110.37

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 124.70

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మెత్తని
USD 110.37

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

అమాయకత్వం
USD 124.70

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 110.37

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

చంచలమైన
USD 89.59

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అంగీకారము
USD 124.70

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

శాశ్వతము
USD 110.37

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Known for fashion and art, Dusseldorf is a fascinating mix of medieval and modern architecture. In between 13th century churches and castle towers, one can also find high end boutiques and art galleries. Located along the Rhine River the area is also ideal for growing a number of native plants and flowers which can be found growing in public and private gardens. Roses are a favorite with residents and there are several varieties that thrive here, including a number of hybrids and fragrant teas. Climbing roses are also gaining in popularity, and one can find them growing up trellises throughout the city. Daisies, mums and tall gladioli are also popular in gardens, and many of the city’s boutiques and shops have these flowers growing in pots out front. During the Karneval or Fifth Season the city streets and nearby Rhine River come alive with festival lights, parades and flowers. The main celebration occurs on Rose Monday and it is hard to find a place or resident in the city without one of these flowers, and its end on Ash Wednesday marks the start of the Lenten Season and when the lilies start to appear. By Eastertime the city is filled with fragrant white lilies, along with trumpet, day and even tiger lilies.