లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను పైవాడి కొసము
USD 90.31

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 125.72

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

అర్హత గల
USD 90.31

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 90.31

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 79.48

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఉజ్వలమైన
USD 79.48

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 111.27

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

ఆశించటము
USD 79.48

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 90.31

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 79.48

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 79.48

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 125.72

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 125.72

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రశాంతత
USD 79.48

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 90.31

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కాలముతో మారని
USD 79.48

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Famous for its cultural history and great music scene, Leipzig is also a popular destination for flower lovers. The city’s zoological garden has made conservation its focus and great strides have been taken to ensure that the animals are in a habitat that is natural and familiar to them. This has led to a variety of plants and flowers being brought in from around the world that include exotic bromeliads, orchids and delicate lacy ferns. The Leipzig Botanical Garden is centered on research and visitors can wander among the beds and greenhouses taking in all of the native and imported plants. Roses and rhododendrons can be found growing wild and in beautifully landscaped flower beds, along with an assortment of daisies and mums. Tulips, snowdrops and edelweiss can be seen blooming in the springtime, here and at the zoological gardens. Other popular flowers frequently found growing in Leipzig include scented lavender, chamomile and narcissus. Star jasmine is also becoming a favorite with residents, especially since the woody vine is relatively resistant to the city’s cold winters.