జోర్జియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. జోర్జియా లోని బిలిసి మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

జోర్జియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


పండుగ

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

చిరునవ్వుతో

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
మరువలేని

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

శాంతి

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

మనొహరమైన సరళత

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

    
చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

భద్రమైన ప్రేమ

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

వృధామాటలాడుట

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

రాగల ఆనందము

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

    
అందమైన స్త్రీ

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అవకాశము తీసుకుందాము

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

నవీనమైన

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

భావన

భావన

12 రోజాలు