అజ్ జర్కా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 50.01

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 82.51

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 59.38

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కోరిక
USD 82.51

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 70.01

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 37.50

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 50.01

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అంగీకారము
USD 50.01

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 50.01

భావన

12 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 50.01

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 82.51

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 59.38

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 50.01

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 68.76

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

మంచి
USD 70.01

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 59.38

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Az Zarqā’, which is often just referred to as Zarqa (its name meaning “the blue one”) is a city located northeast of Amman, Jordan’s capital. Zarqa is known for being the industrial center of Jordan, with over half of Jordanian factories operating within Zarqa. Zarqa is also known for being an important center of train transport, its historical Hejaz Railway a notable cultural centerpiece of the city .Though Zarqa’s industrial focus and qualities mean it doesn’t have a great deal of flora present, there are a few flowers around certain monuments in the city, such as the black iris, and roses.