అమ్మాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అద్భుతమైన
USD 89.79

అద్భుతమైన

రోజాలు

కోపము
USD 82.31

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 59.24

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 59.24

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 69.84

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 82.31

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 59.24

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 49.88

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 69.84

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 82.31

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుభం కావాలి
USD 37.41

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఆశావాదం
USD 37.41

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 49.88

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాగు
USD 49.88

బాగు

12 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 49.88

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 49.88

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Occupied since ancient times, Jordan’s capital city, Amman, is a glimmering gem of a city within the Middle East. An immensely important city for economy – one of the favorite cities for Western expatriates or multinational corporations to begin operations in – Jordan also boasts a vibrant cultural scene, known for its music, historicity (museums, ancient structures, etc) art, and food. A large variety of flowers like anemones, oleanders, and desert roses can be found throughout Amman. In addition, the black iris, one of Jordan’s national symbols and one of the rarest flowers on the planet, can also be found throughout this city.