ఇర్బిద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గౌరవము
USD 71.45

గౌరవము

24 రోజాలు

అర్హత గల
USD 60.60

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 84.20

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 71.45

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 51.03

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.03

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 84.20

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 51.03

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 84.20

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 51.03

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 51.03

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 51.03

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 51.03

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 60.60

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 51.03

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 51.03

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The third-largest city in Jordan, Irbid is known for its high volume of universities as well as its economic focus on the service sector. Irbid is considered by many to be cultural capital of Jordan, with the amount of schools, malls, and various other hospitality businesses it contains. One beautiful green oasis within Irbid is the Sharhabil Bin Hassneh Eco Park, which is located in the Jordan River Valley. An accommodation cabin means visitors can stay there for a while, and in the park itself, there are gardens which contain black iris, roses, anemones, oleanders, broomrape, and even mountain tulips.