రుస్సీఫా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కీర్తి
USD 50.21

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 78.46

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 50.21

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సహనము
USD 50.21

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 90.38

అద్భుతమైన

రోజాలు

ఆశావాదం
USD 37.66

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 82.85

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 50.21

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 70.30

ఐక్యము

24 మరియు

నమ్మరాని అందము
USD 50.21

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 82.85

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 59.63

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 82.85

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అంగీకారము
USD 50.21

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

రక్షణ
USD 59.63

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

నవీనమైన
USD 50.21

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The fourth-largest city of Jordan, Russeifa, is known for being, along with Amman and Zarqa, one of the more significant economic centers of Jordan. Russeifa is known for its role in the phosphate mine industry: since 1935, the Jordan Phosphate Mines company has run the operations in the Phosphate Mines under the city. Russeifa is also notable in the field of dinosaur archaeology: the Arambourgiania dinosaur’s remains have only ever been discovered in Russeifa. Russeifa has a fairly dry climate, but one can still find desert roses, as well as the extremely rare national flower of Jordan, the black iris.