వాది అస్ సిర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సహనము
USD 51.15

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 51.15

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 84.39

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రక్షణ
USD 60.74

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.15

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

కలవరము
USD 84.39

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 60.74

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము
USD 84.39

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 71.60

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సాహసోపేతమైన
USD 84.39

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కుతూహలమైన
USD 51.15

కుతూహలమైన

రోజాలు

అంగీకారము
USD 51.15

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 71.60

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 60.74

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

మోసము
USD 51.15

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 84.39

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Wādī as Sīr, located approximately 7 miles or twelve kilometers outside of Jordan’s capital city of Amman, has a name which means “The Valley of the Orchards,” roughly translated. The city itself is known for its cultural district of Sweifieh, with an important fashion district and a notable shopping mall. On the outskirts of the city, a variety of old buildings and castles bring visitors to the area, such as the Qasr al-Abd castle, as well as the Iraq al-Amir caves. On the outskirts, one can also find a wide variety of flowers that grow in drier atmospheres, such as oleander, anemones, eye-of-sun tulips, adenium (desert rose), and Jordan’s national flower, the black iris.