వాది అస్ సిర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 82.42

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 82.42

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 49.95

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 89.91

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 49.95

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 89.91

అద్భుతమైన

రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 49.95

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 49.95

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 69.93

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 82.42

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

విశ్వాసము
USD 69.93

విశ్వాసము

24 రోజాలు

జ్ఞానం
USD 49.95

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 37.46

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 49.95

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 69.93

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

గర్వము
USD 37.46

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Wādī as Sīr, located approximately 7 miles or twelve kilometers outside of Jordan’s capital city of Amman, has a name which means “The Valley of the Orchards,” roughly translated. The city itself is known for its cultural district of Sweifieh, with an important fashion district and a notable shopping mall. On the outskirts of the city, a variety of old buildings and castles bring visitors to the area, such as the Qasr al-Abd castle, as well as the Iraq al-Amir caves. On the outskirts, one can also find a wide variety of flowers that grow in drier atmospheres, such as oleander, anemones, eye-of-sun tulips, adenium (desert rose), and Jordan’s national flower, the black iris.