ఆబెన్రా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కాలముతో మారని
USD 76.18

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఉశికొలపడము
USD 132.04

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 132.04

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

లేత
USD 76.18

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 95.22

రహస్యమైన

12 రోజాలు

చంచలమైన
USD 95.22

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 76.18

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

శాశ్వతము
USD 106.65

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 76.18

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 106.65

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

శాంతి
USD 76.18

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 95.22

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 132.04

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

తరగని అభిమానము
USD 106.65

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరామరిక
USD 106.65

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 57.13

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Aabenraa is a small city in Denmark, and it is located at the head of a fjord in the Little Belt strait. Though Aabenraa is relatively small, there are a high variety of flowers to be found here: Stegholt, Aabenraa’s botanical garden, contains flowers like daisies, clover, and English holly, as well as others. Other flowers that can be found in Stegholt include anemones and lavenders. Historically, Aabenraa was known for was its quality in shipbuilding. Today, Aabenraa is known for its economic importance: with a large harbor, a good deal of shipping trade comes and goes through Aabenraa, and Denmark’s largest radio broadcasting company, Danmarks Radio, operates an office in Aabenraa.