ఆల్బోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వృధామాటలాడుట
USD 138.03

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 132.92

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము
USD 76.68

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

మృదువు
USD 76.68

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 132.92

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 76.68

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 76.68

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 76.68

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 107.35

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 132.92

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 107.35

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 107.35

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 134.19

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 132.92

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 132.92

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 132.92

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Denmark’s Aalborg, located in the north part of the country, is an important cultural spot for Denmark. The most famous event in Aalborg is the Aalborg Carnival, which is held every May and attracts hundreds of thousands of visitors. Aalborg is also known for its many parks and its green areas. One well-known park is the Ostre Anlaeg Park, also attracting hundreds of thousands of visitors. Ostre Anlaeg is the oldest park in Aalborg, and two large gardens in the park contain roses and rhododendrons. Additionally, Kildeparken, the park that hosts the Aalborg Carnival, has big beautiful rose and rhododendron bushes, and a pond containing lily pads. Many other parks in Aalborg and surrounding areas similarly contain some beautiful floral examples.