ఆల్బోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 75.07

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 93.83

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 75.07

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 130.12

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 130.12

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

మంచి
USD 105.10

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

రక్షణ
USD 93.83

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 75.07

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 75.07

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

గర్వము
USD 105.10

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 105.10

గౌరవము

24 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 130.12

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 56.30

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 93.83

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 75.07

కుతూహలమైన

రోజాలు

రుచికరమైన
USD 105.10

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Denmark’s Aalborg, located in the north part of the country, is an important cultural spot for Denmark. The most famous event in Aalborg is the Aalborg Carnival, which is held every May and attracts hundreds of thousands of visitors. Aalborg is also known for its many parks and its green areas. One well-known park is the Ostre Anlaeg Park, also attracting hundreds of thousands of visitors. Ostre Anlaeg is the oldest park in Aalborg, and two large gardens in the park contain roses and rhododendrons. Additionally, Kildeparken, the park that hosts the Aalborg Carnival, has big beautiful rose and rhododendron bushes, and a pond containing lily pads. Many other parks in Aalborg and surrounding areas similarly contain some beautiful floral examples.