ఖుల్నా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 66.45

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ధర్మం
USD 66.45

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 86.38

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రేమలో
USD 66.45

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 66.45

నాతో పారిపో

రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 86.38

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 106.32

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 119.61

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 93.03

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 66.45

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

నీవు లేక నేను లేను
USD 119.61

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరైన మంచితనము
USD 66.45

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 119.61

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

నమ్మిక
USD 66.45

నమ్మిక

గర్బెరాలు

ఉజ్వలమైన
USD 66.45

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 66.45

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


With an estimated population of 1.4 million, Khulna has the proud distinction of being the third largest city in Bangladesh. Situated alongside the Rupsha River, this port city has a rich and exciting history. The city is also home to several top rated universities, along with the fabulous two story New Market shopping complex. Khulna also has several parks and green spaces where residents and visitors can go to relax. Hadis Park is one of the most popular, and you can often find talented performers putting on a show in the center. Prem Kanun is the perfect place to go and see some of the country's most unique tree sculptures, and no visit to the city is complete without a stroll across the Rupsha Bridge. At the historic home of Khan E Sabur visitors can spend the day touring the manicured grounds and tranquil pond. There is also a stunning view of the river that should not be missed from the grounds. While you are in Khulna we can also deliver a stunning bouquet of native and other flowers to almost any address in the city. It is a perfect way to remember your day or let someone special know that you are thinking about them.