అల్ హద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య అభిమానము
USD 68.97

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 68.97

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మరువలేని
USD 59.90

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఏకాంతం
USD 83.86

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 68.97

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 59.90

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా
USD 68.97

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఐక్యము
USD 83.86

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 95.96

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సహనము
USD 59.90

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 59.90

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 59.90

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 59.90

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 87.12

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 83.86

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 95.96

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Al-Hadd, also spelled as Al-Hidd, is a small town in Bahrain which is located in a sand spit, a sort of deposition or off-coast beach, on the southeastern end of Muharraq Island. Al-Hadd falls south of the Bahrain International Airport, and has a notably diverse population: Bedouins, Huwalas, and Afro-Arabs, most of whom are Sunni Muslim. 75% of Bahrain’s clean water comes from the water desalination plant in Al-Hadd. In Al-Hadd, one can find roses and wild desert flowers, flowers which can be delivered by us (along with a variety of other flowers) to any location in Al-Hadd.