మనామా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిలకడ
USD 69.77

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 97.07

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ముద్దులు
USD 84.83

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 60.59

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 60.59

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 109.06

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

కోపము
USD 97.07

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 60.59

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 60.59

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

మరువలేని
USD 60.59

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

గర్వము
USD 61.20

గర్వము

12 రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 60.59

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 84.83

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

జీవితము తీయనిది
USD 97.07

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 97.07

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉజ్వలమైన
USD 60.59

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bahrain’s capital and largest city, Manama, was selected by the Arab League as the capital of Arab culture in the year 2012 – a distinct achievement for a city with a population of less than 200,000 in a nation that only declared independence during the 19th century! Along with a diverse population of people, Manama contains a diverse array of flora: in cultivated parts of the city, you can find roses, tulips, and lilies, and outside of the cultivated areas, beautiful wild desert flowers of yellow and purple can be found dotting the landscape like gems on a jeweler’s table. These gorgeous desert flowers, and many others, can be delivered by us directly to any address in Manama.