గెంట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 165.76

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సహనము
USD 97.07

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

దివ్యమైన
USD 89.60

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 89.60

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 174.72

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 97.07

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 165.76

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 165.76

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 165.76

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మరువలేని
USD 97.07

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

అపూర్వమైన
USD 135.89

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తీయని
USD 97.07

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 119.47

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 165.76

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 165.76

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 165.76

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As the capital and largest city in the East Flanders province of Belgium, visitors can expect to be treated to the "old world" charm the region is famous for. The historic city is home to several architectural masterpieces that includes the Belfry of Ghent and Saint Nicholas' Church. Along with the gothic cathedrals and other stunningly designed buildings, this historic city also has a thriving nightlife. There are plenty of clubs tucked between the medieval architecture, along with neighborhood bars and fine dining establishments. The city is also surrounded by green rolling hills that are alive with flowers in the spring and summertime. Along with tulips and daffodils, there are also bright painted daises and wild mini carnations. We can deliver these and other flowers to almost any address in Ghent. It is the perfect way to remember the beautiful countryside or thank someone for a great night out.