ఒరూరో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 44.92

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ప్రేమలో
USD 44.92

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 44.92

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 54.55

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 44.92

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 75.72

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

వృధామాటలాడుట
USD 80.86

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 54.55

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 75.72

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సొగసు
USD 44.92

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 64.17

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 75.72

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 44.92

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పండుగ
USD 75.72

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 54.55

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 44.92

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Oruro is a city in the west of Bolivia. Economically, it is known for mining, producing wolfram (or tungsten), tin, silver, copper, and some others. As a result of its economical focus, Oruro is more affected by boom and bust cycles than other economics in Bolivia are, and it is currently in an economic decline. Oruro is also noted for its colder weather when compared to the rest of Bolivia. As a result, not too many tropical flowers grow in Oruro. What can mainly be found are things like quinoa flowers, which are still dried and arranged into beautiful patterns.