ఒరూరో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 45.16

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

లేత
USD 45.16

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 45.16

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

శ్రేష్ఠత
USD 45.16

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 45.16

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 45.16

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 45.16

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కాలముతో మారని
USD 45.16

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 63.23

గౌరవము

24 రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 63.23

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 76.13

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శక్తి
USD 54.84

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 63.23

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ధర్మం
USD 45.16

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నాతో పారిపో
USD 45.16

నాతో పారిపో

రోజాలు

శాంతి
USD 45.16

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Oruro is a city in the west of Bolivia. Economically, it is known for mining, producing wolfram (or tungsten), tin, silver, copper, and some others. As a result of its economical focus, Oruro is more affected by boom and bust cycles than other economics in Bolivia are, and it is currently in an economic decline. Oruro is also noted for its colder weather when compared to the rest of Bolivia. As a result, not too many tropical flowers grow in Oruro. What can mainly be found are things like quinoa flowers, which are still dried and arranged into beautiful patterns.