సాఒ పాలో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సరసాలాపములు
USD 63.10

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఆశావాదం
USD 63.10

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 63.10

నాతో పారిపో

రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 88.34

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 63.10

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దివ్యమైన
USD 63.10

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 72.56

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కాఠిన్యం
USD 63.10

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 63.10

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఏకాంతం
USD 88.34

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 88.34

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 100.96

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 72.56

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 100.96

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 100.96

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 63.10

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the most heavily populated cities in the world Sao Paulo, Brazil is a fascinating mix of history, culture, in an elegant urban setting. As the financial center of Brazil the city is filled with luxurious shops and hotels, but it is also home to some of the country's most iconic buildings. The Edificio Martinelli skyscraper looks out over the city and everyone should make a point to stop and see the Patio do Colegio which stands on the spot where the Jesuit Priests founded Sao Paulo in 1554. Along with plenty of shops, football teams, and an exciting night life, there are also some spectacular parks and gardens to visit. One of the more famous is Ibirapuera Park where visitors can relax and enjoy the scenic views. The park also boasts several paths and trails, along with museums and a music hall. Visitors can also enjoy the seasonal roses, carnations, and mums, along with bright colored birds of paradise. Even when these flowers aren't in bloom we can still deliver a stunning bouquet to almost any address in Sao Paulo and brighten someone's day.