సాఒ పాలో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గౌరవము
USD 88.96

గౌరవము

24 రోజాలు

దివ్యమైన
USD 63.54

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 101.67

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సరైన మంచితనము
USD 63.54

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 101.67

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 63.54

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 73.08

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 114.38

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 63.54

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 101.67

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

నిలకడ
USD 73.08

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

అంగీకారము
USD 101.67

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 63.54

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 114.38

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఆనందం
USD 101.67

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 101.67

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the most heavily populated cities in the world Sao Paulo, Brazil is a fascinating mix of history, culture, in an elegant urban setting. As the financial center of Brazil the city is filled with luxurious shops and hotels, but it is also home to some of the country's most iconic buildings. The Edificio Martinelli skyscraper looks out over the city and everyone should make a point to stop and see the Patio do Colegio which stands on the spot where the Jesuit Priests founded Sao Paulo in 1554. Along with plenty of shops, football teams, and an exciting night life, there are also some spectacular parks and gardens to visit. One of the more famous is Ibirapuera Park where visitors can relax and enjoy the scenic views. The park also boasts several paths and trails, along with museums and a music hall. Visitors can also enjoy the seasonal roses, carnations, and mums, along with bright colored birds of paradise. Even when these flowers aren't in bloom we can still deliver a stunning bouquet to almost any address in Sao Paulo and brighten someone's day.