అబు దాబి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాగు
USD 63.86

బాగు

12 రోజాలు

నమ్మిక
USD 63.86

నమ్మిక

గర్బెరాలు

పరామరిక
USD 89.41

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన
USD 63.86

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 101.02

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం
USD 63.86

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 89.99

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 89.41

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 63.86

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.86

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 63.86

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 89.41

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 63.86

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 63.86

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 63.86

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సరైన మంచితనము
USD 63.86

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Sitting on an island in the middle of the Persian Gulf, lays the ultra modern capital Abu Dhabi. It is the center of oil and commerce in the United Arab Emirates, and is also home to one of the region's largest mosques. The Sheikh Zayed Grand Mosque can hold up to 41,000 worshipers and its dazzling chandeliers and exquisite Persian carpets are regularly viewed by the visitors and residents. Flowers are also popular in Abu Dhabi, and are often given as gifts to friends and loved ones. Desert hyacinth, red thumb, unique spider lilies and desert roses are some of the popular flowers in the city. We can create a spectacular bouquet for you and even deliver it to almost any address in Abu Dhabi. It is the perfect way to thank a host, or brighten someone's day.