అల్ ఐన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 102.05

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 64.51

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

రాజీ
USD 102.05

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 64.51

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 90.32

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

అమరత్వము
USD 64.51

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రలోభం
USD 102.05

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సొగసు
USD 64.51

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 90.32

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రేమలో
USD 64.51

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

పరవశత
USD 64.51

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

రక్షణ
USD 73.31

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 73.31

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 64.51

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

తీయని నమ్రత
USD 64.51

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 73.31

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This oasis city is the fourth largest in the UAE, and it is known for its beautiful green parks and wide variety of native and imported flowers. The name of the city literally translates to "the spring", which is an apt name for this desert oasis. Some of the popular flowers in Al'Ayn included desert roses and hibiscus. Tulips, hybrid and tea roses are also popular, along with lilies, orchids, and campanula. We can create a stunning floral arrangement for you with these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Al'Ayn. It is the perfect way to politely express your sentiments to a friend or loved one and brighten their day.