అల్ ఐన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 90.46

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 64.61

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

కృతజ్ఞత
USD 64.61

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 64.61

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 64.61

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 64.61

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 102.21

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

తృప్తి
USD 102.21

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 64.61

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సరైన మంచితనము
USD 64.61

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 64.61

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 64.61

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 102.21

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 64.61

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

కలిసికట్టుగా
USD 73.42

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 116.30

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This oasis city is the fourth largest in the UAE, and it is known for its beautiful green parks and wide variety of native and imported flowers. The name of the city literally translates to "the spring", which is an apt name for this desert oasis. Some of the popular flowers in Al'Ayn included desert roses and hibiscus. Tulips, hybrid and tea roses are also popular, along with lilies, orchids, and campanula. We can create a stunning floral arrangement for you with these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Al'Ayn. It is the perfect way to politely express your sentiments to a friend or loved one and brighten their day.