ప్లైమౌత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సుభం కావాలి
USD 79.83

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

శాశ్వతము
USD 100.59

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 79.83

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

అర్హత గల
USD 83.82

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.85

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 71.85

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

జయము
USD 71.85

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కీర్తి
USD 71.85

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 116.55

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 100.59

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 71.85

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

ఉజ్వలమైన
USD 71.85

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 83.82

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 116.55

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తల్లి బధ్యత
USD 100.59

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 129.32

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the south coast of Devon one can find the city of Plymouth. Mixed in with the history, arts and cultural are several stunning gardens. Historic Saltram House takes visitors through its manicured garden which includes a variety of native plants and flowers. Pink and white roses bloom alongside red begonias and salvias. Blue lobelia covers the grounds of the beds, along with low growing yellow marigolds. Bearded and Siberian irises can be found blooming in the springtime, along with large hydrangeas. The Anthony House also contains several gardens both whimsical and traditional. There are 650 varieties of daylilies growing on the property, along with 100 acres of azaleas/rhododendrons. The Japanese pond is not only home to large koi fish, but also white and pink water lilies. Snowdrops and crocuses bloom in the springtime, along with bluebells and daffodils. The summer brings out the bright yellow roses, and when the weather is cooler the leaves on the cork oak trees begin to turn color. In the meadows along the coast one can find wild daisies, carnations and even larkspur. The occasional heather bush can also be seen blooming in the warmer months.