ప్లైమౌత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శాశ్వతము
USD 99.93

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య ఆరాధన
USD 115.79

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 71.38

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ముద్దులు
USD 99.93

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 79.31

గర్వము

12 రోజాలు

అహంభావము
USD 71.38

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 115.79

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 71.38

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 115.79

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 115.79

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆశించటము
USD 71.38

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 99.93

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 71.38

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

తీయని
USD 71.38

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

మంచి ఆరోగ్యము
USD 83.28

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అర్హత గల
USD 83.28

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the south coast of Devon one can find the city of Plymouth. Mixed in with the history, arts and cultural are several stunning gardens. Historic Saltram House takes visitors through its manicured garden which includes a variety of native plants and flowers. Pink and white roses bloom alongside red begonias and salvias. Blue lobelia covers the grounds of the beds, along with low growing yellow marigolds. Bearded and Siberian irises can be found blooming in the springtime, along with large hydrangeas. The Anthony House also contains several gardens both whimsical and traditional. There are 650 varieties of daylilies growing on the property, along with 100 acres of azaleas/rhododendrons. The Japanese pond is not only home to large koi fish, but also white and pink water lilies. Snowdrops and crocuses bloom in the springtime, along with bluebells and daffodils. The summer brings out the bright yellow roses, and when the weather is cooler the leaves on the cork oak trees begin to turn color. In the meadows along the coast one can find wild daisies, carnations and even larkspur. The occasional heather bush can also be seen blooming in the warmer months.