బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రక్షణ
USD 83.46

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

శాశ్వతము
USD 100.15

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 116.05

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 71.54

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 100.15

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

చిరునవ్వుతో
USD 71.54

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 71.54

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

నిలకడ
USD 83.46

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 100.15

గౌరవము

24 రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 71.54

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

కలిసికట్టుగా
USD 83.46

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

జయము
USD 71.54

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 71.54

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 116.05

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ఆశావాదం
USD 79.48

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని నమ్రత
USD 71.54

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As a borough in the country’s capital Bexley has something for everyone. It is close enough to all of the attractions in London while still being able to retain a more relaxed atmosphere. Along with the Royal Botanical Gardens in the capital one can also find plenty of native plants and flowers growing in Bexley. Lavender is a favorite and the fragrant flowers are often dried and used in scented sachets. Daylilies of all colors add a bright touch of color to public and private gardens, and rose bushes are often planted in front of public buildings. Azaleas can be seen blooming in the spring and early summer, along with daisies, coneflowers and bachelor buttons. Many residents also enjoy tending foxglove, hollyhocks and delphinium. Trinomas and larkspur are also favorites, along with blue lobelia. Small heather bushes are other common sights, especially in some of the borough’s public green spaces. If you want to see exotic orchids and slightly “furry” silver queen proteas one can venture into the capital to the Royal Botanical Gardens. These gardens are also home to the Titan arum a rare orchid that releases a foul odor when it blooms.