బాలెమెనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 102.64

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుభం కావాలి
USD 81.46

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

కలవరము
USD 118.94

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 131.97

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 85.54

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 73.32

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాఠిన్యం
USD 73.32

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

యువ
USD 73.32

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 118.94

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 73.32

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మంచి రుచి
USD 118.94

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 118.94

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 85.54

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

జ్ఞానం
USD 73.32

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 85.54

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 118.94

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Famous for its seven towers, there is plenty for residents to see and do in Ballymena. It is home to several fabulous shops, including the Fairhill Shopping Center which features 50 of these boutiques conveniently located under one roof. After spending an afternoon in the shops visitors can treat themselves to dinner and dancing at one of the restaurants and clubs, or enjoy a quiet evening watching the sun set behind Slemish Mountain. Nature lovers will appreciate a quiet stroll in The People's Park which is also home to a tranquil lake and several species of ducks and birds. After a walk under the large oak trees visitors can also see the colorful ranunculus, carnations, and soft grey dusty miller that decorate the city square. You can also have these and other flowers delivered to almost any address in Ballymena and bring a touch of the city gardens inside with you.