బన్ హోయెకయ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విశ్వాసము గల
USD 68.01

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

యవ్వనము నిండిన
USD 48.58

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని నమ్రత
USD 48.58

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 68.01

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 48.58

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 48.58

బాగు

12 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 66.80

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 66.80

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 68.01

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 68.01

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

వైభవము
USD 68.01

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 48.58

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 48.58

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 48.58

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

యువ
USD 48.58

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 48.58

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ban Houayxay (variations of spelling including Ban Houei Sai and Ban Huay Xai) is the capital of province on Bokeo in Laos, the province that borders Thailand. The area is known for its sapphire mines, its vicinity to Thailand and Myanmar, and for its protected areas. The Bokeo Nature Reserve in particular, the region’s largest protected area, was originally created to protect the population of black-cheeked gibbon monkeys in the area, which is an endangered population. In the reserve, some of the flowers that can be found are different kinds of hibiscus, frangipani, and lotus flowers in the wetter areas.