కౌనస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రుచికరమైన
USD 44.90

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పండుగ
USD 57.73

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 57.73

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

ఐక్యము
USD 44.90

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒప్పందము ముగించుట
USD 41.70

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 57.73

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

యువ
USD 32.07

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 32.07

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 57.73

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

వంచన లేని
USD 44.90

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

కలవరము
USD 57.73

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 32.07

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 32.07

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 32.07

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శాంతి
USD 32.07

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అర్హత గల
USD 41.70

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kaunas is the second largest city in Lithuania, and is known for its vicinity to some important bodies of water. It is located where the Nemunas and the Neris – the two largest rivers in Lithuania – meet, and it’s close to the Kaunas Reservoir, which is the biggest body of water in Lithuania. Over half of the city is occupied by parks, nature reserves, and green zones, and in these places, such as the Kaunas Reservoir Regional Park and the Kaunas Botanical Garden, you can find roses, dahlias, peonies, hostas, rue, asters, and lilies. The mixtures or bright purple, red, blue, and yellow make for an absolutely gorgeous display.