కౌనస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 51.12

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 31.95

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 57.51

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానం
USD 41.54

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 31.95

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 31.95

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 57.51

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 31.95

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 57.51

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 31.95

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 44.73

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 57.51

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 31.95

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 57.51

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 31.95

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

జ్ఞానం
USD 31.95

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kaunas is the second largest city in Lithuania, and is known for its vicinity to some important bodies of water. It is located where the Nemunas and the Neris – the two largest rivers in Lithuania – meet, and it’s close to the Kaunas Reservoir, which is the biggest body of water in Lithuania. Over half of the city is occupied by parks, nature reserves, and green zones, and in these places, such as the Kaunas Reservoir Regional Park and the Kaunas Botanical Garden, you can find roses, dahlias, peonies, hostas, rue, asters, and lilies. The mixtures or bright purple, red, blue, and yellow make for an absolutely gorgeous display.