విల్నియస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కౌగిలింతలు
USD 40.95

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 44.10

గౌరవము

24 రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 56.70

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము
USD 56.70

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 44.10

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 56.70

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సహనము
USD 31.50

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

తీయని
USD 31.50

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 31.50

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

పరవశత
USD 31.50

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 59.84

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 56.70

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 56.70

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

విశ్వాసము
USD 44.10

విశ్వాసము

24 రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 31.50

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 56.70

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Napoleon once called Vilnius the “Jerusalem of the North,” and with its old beautiful architecture, historicity, and vibrant culture, it’s easy to see why this city is so renowned. Vilnius is the capital city of Lithuania. Its Old Town is considered a UNESCO World Heritage Site, and for anyone interested in flowers or beautiful urban landscapes with a natural touch, Vilnius has a variety of parks, floral gardens, and other similar attractions. At the Presidential Palace’s gardens, one can find bright red roses in a central display, and at Vingus Park, which contains a botanical garden, you can find tulips, roses, and daisies in all sorts of colors.