సియౌలియాఇ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒప్పందము ముగించుట
USD 40.93

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

గౌరవము
USD 44.07

గౌరవము

24 రోజాలు

రహస్యమైన
USD 40.93

రహస్యమైన

12 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 56.67

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 56.67

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మరువలేని
USD 31.48

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

కీర్తి
USD 31.48

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 31.48

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 31.48

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 44.07

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 31.48

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 31.48

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 50.37

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 31.48

నాతో పారిపో

రోజాలు

వైభవము
USD 44.07

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 56.67

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Šiauliai, in northern Lithuania, is considered an important place for religious pilgrimage: it is the location of the Hill of Crosses, a place where Catholic pilgrims bring crosses, crucifixes, rosaries, and effigies in religious tribute. There are estimated to be over 100,000 crosses on the hill. Šiauliai being the fourth-largest city in Lithuania, it also has a fair amount of parks, like the Rekyvos Park; and a botanical garden which is owned by the University of Šiauliai. The garden contains over 180 species of Lithuanian flora, including lilies, lavender, dahlias, sunflowers, rue, roses, tulips, and a large variety of others.