బార్క్లే్‌విల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోపము
USD 102.55

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 102.55

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

వెచ్చని భావాలు
USD 74.22

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమలో
USD 53.98

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 53.98

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

కోరిక
USD 102.55

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అపూర్వమైన
USD 75.57

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

లేత
USD 53.98

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 102.55

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తృప్తి
USD 102.55

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 53.98

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

మెత్తని
USD 75.57

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలిసికట్టుగా
USD 74.22

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 53.98

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 94.46

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 53.98

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Barclayville, located in southeastern Liberia, was once four disconnected villages that frequently feuded with one another before being united into one township by President Edwin Barclay in the 1930s. It is located in the Grand Kru County, and is the most populated town in and the capital of the Grand Kru County. Most of the town lives fairly traditionally, and Barclayville is also known for being the site of the county schools, such as the regional high school. Barclayville is known for its farming, and the plants that are found there are mainly agricultural, such as rice, tapioca, and piper nigrum or black pepper.