బుచానన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కలవరము
USD 101.14

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

నాతో పారిపో
USD 53.23

నాతో పారిపో

రోజాలు

ప్రలోభం
USD 101.14

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 53.23

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 53.23

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కృతజ్ఞత
USD 53.23

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 73.19

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 101.14

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 95.82

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 73.19

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 101.14

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుభం కావాలి
USD 66.54

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 73.19

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 53.23

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దివ్యమైన
USD 66.54

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 74.53

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Buchanan is a coastal town in Liberia, located by the Atlantic Ocean. Fishing is the most important industry in Buchanan, and Buchanan also has a number of beaches and lagoons. Many refugees during the Liberian Civil War escaped to Buchanan because of its distance from the fighting. They were able to find a safe spot to stay there. Like most of Liberia, the flora that can be found in Buchanan are more agricultural/related to production in nature, and some examples that can be found in Buchanan are rubber trees and palm trees (from which rubber and palm oil are made and exported), a variety of shrubs, and black pepper or piper nigrum.