బొపొలు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

జయము
USD 53.43

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 74.80

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 101.52

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 101.52

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 101.52

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 53.43

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 53.43

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 101.52

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 53.43

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 74.80

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మరువలేని
USD 53.43

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఆశించటము
USD 53.43

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 53.43

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 101.52

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 74.80

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అంగీకారము
USD 101.52

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located approximately 100 kilometers north of Liberia’s capital of Monrovia, Bopolu is the capital of the Gbarpolu County in which it is located, and was also known for once being the site of the rich Kondo Federation. Ivory and gold were traded for guns and tobacco during this time. These days, Bopolu is best known for its agricultural specializations, and one can find rice fields, tapioca cultivation spots, and piper nigrum – or black pepper – throughout the town. The Gbarpolu County is also known for the fact that it contains the Gola National Forest, which was established in the year 1960.