అకాకి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సరైన మంచితనము
USD 41.40

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 70.70

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లేత
USD 41.40

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 41.40

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 70.70

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 60.51

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

రాజత్వము
USD 50.95

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తరగని అభిమానము
USD 57.96

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 57.96

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 41.40

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 57.96

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 41.40

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 50.95

అభిమానం

12 రోజాలు

భావన
USD 41.40

భావన

12 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 70.70

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 41.40

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akaki is a village in the Nicosia District of Cyprus. Though a very small city, Akaki has a number of charming cafes and restaurants, and its location close to the capital of Nicosia makes it an ideal location for a quiet visit or retreat. A trip over to Nicosia will enable one to find the Athalassa Botanical Gardens located therein, containing a wide variety of flowers, such as lavenders, Cyprus cyclamen, Cyprus cactus flowers, and even geraniums. Even with Akaki’s size as a factor, we can send a variety of flowers directly to addresses in Akaki.