అకాకి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

జయము
USD 41.60

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కీర్తి
USD 41.60

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 71.03

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

కృతజ్ఞత
USD 41.60

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 41.60

కుతూహలమైన

రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 51.20

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 44.80

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 41.60

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 41.60

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సాహసోపేతమైన
USD 71.03

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 51.20

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 71.03

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 41.60

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

వృధామాటలాడుట
USD 74.87

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 41.60

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 41.60

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akaki is a village in the Nicosia District of Cyprus. Though a very small city, Akaki has a number of charming cafes and restaurants, and its location close to the capital of Nicosia makes it an ideal location for a quiet visit or retreat. A trip over to Nicosia will enable one to find the Athalassa Botanical Gardens located therein, containing a wide variety of flowers, such as lavenders, Cyprus cyclamen, Cyprus cactus flowers, and even geraniums. Even with Akaki’s size as a factor, we can send a variety of flowers directly to addresses in Akaki.